Termeni

DOMENIU DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord să respectați termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea site-ului. Acordul constituie întregul și singurul acord între dumneavoastră și The Software în ceea ce privește utilizarea site-ului și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Ultimul Acord va fi postat pe site, iar dumneavoastră ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul. Prin continuarea utilizării site-ului și/sau a serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, în vigoare la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru neputința dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice solicitare legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

De la ocazie la alta, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea de informații veridice și precise în legătură cu formularul de înregistrare a Concursului aplicabil și prin acceptarea Regulilor Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui Concurs, puteți participa pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Website, trebuie mai întâi să completați în totalitate formularul de participare aplicabil. Vă angajați să furnizați datele de înregistrare ale Concursului reale, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare a Concursului unde se stabilește, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a Concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba oricând criteriile referitoare la datele de înregistrare, în discreția sa exclusivă.

CONCESIUNEA LICENȚEI

Ca utilizator al website-ului, vă este acordată o licență non-exclusivă, netransferabilă, revocabila și limitată de a accesa și utiliza website-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza website-ul și conținutul pe un singur computer pentru uz personal și non-comercial. Nici o parte a website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporate în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu aveți voie să utilizați, copiați, imitați, clonați, închiriați, închiriați, vindeți, modificați, decompilați, dezasamblați, de-a inversul inhenierezi sau transferați website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau o parte din acestea. Software-ul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu aveți voie să utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu funcționarea corectă a website-ului. Nu aveți voie să întreprindeți nicio acțiune care impune o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de website, conținut, concursuri și servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică de materiale de pe website, conținut, concursuri și/sau servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de „scraping” sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilări, baze de date sau director fără permisiunea scrisă din partea TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizionate pe website sau prin intermediul website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor. Plierea de informații sau materiale pe website sau prin intermediul serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept în sau la astfel de informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și denumirile de servicii asociate, sunt mărci înregistrate ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale apărute pe website sau prin intermediul serviciilor aparțin proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA LA SITE, CO-MARKETING, „FRAMING” ȘI/SAU FĂCEREA DE REFERIRI LA SITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate să facă hyperlink la Site sau la părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci înregistrate, identitate vizuală sau material protejat de drepturile de autor) pe site-ul lor sau pe alt site web fără un motiv anume. În plus, „framing”-ul Site-ului și/sau făcerea de referiri la Uniform Resource Locator (URL) al Site-ului în orice suport comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod explicit să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, astfel de conținut sau activități. Recunoașteți prin prezenta că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, atât în propria noastră discreție, de a edita și/sau șterge orice document, informație sau alt conținut care apare pe site-ul web.

DISCLAIMER PENTRU DAUNE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

DECONTARE

Sunteți de acord să decontați și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, și fiecare dintre membrii lor respectivi, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatori și/sau alți parteneri, în siguranță împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, cheltuielilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunelor, proceselor, costurilor, cererilor și/sau judecăților, oricare ar fi acestea, făcute de orice terță parte datorită sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a Website-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții lor, filialele și/sau afiliații lor, și a fiecăruia dintre respectivii săi ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să facă valabile și să impună direct aceste prevederi în numele său propriu.

SITE-URILE TERȚE

Website-ul poate oferi link-uri către și/sau te poate redirecționa către alte situri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acelea deținute și operate de Furnizorii Terți. Având în vedere că TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, ești de acord și recunoști prin prezenta că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea lor. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de la aceste site-uri web sau resurse, și nici pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web, și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul site-ului web sau în asociere cu acesta, sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web, precum și orice alte informații cu caracter personal furnizate de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interveni în alt mod în funcționarea Website-ului este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu seriozitate orice și toate măsurile legale în această privință împotriva oricărui individ sau entitate în cauză, în cea mai mare măsură permisă de lege și de echitate.