Liên hệ chúng tôi

Cần trợ giúp với Vortex ngay lập tức? Đừng lo – Đội ngũ hỗ trợ cam kết của chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại, tùy thuộc vào sự thuận tiện của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chung cho Vortex ngay lập tức, cùng việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến phiên bản Build-it của Vortex ngay lập tức của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến hoạt động giao dịch của mình, chúng tôi kính đề nghị bạn đặt trực tiếp cho một trong các chủ môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong các nhà môi giới được khuyến nghị của chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo kết nối cho bạn.

Hãy Nói Chuyện

Nhóm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn tìm hiểu sâu về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẽ ở đây đảm bảo bạn tận dụng tối đa trải nghiệm với Immediate Vortex.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như quy định trong chính sách bảo mật của Trang web.