Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email có liên quan đến các ưu đãi của chúng tôi đến bạn. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể bỏ chọn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn ở phần cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập đến các trang web trên mạng toàn cầu do Phần mềm sở hữu và điều hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin có thể nhận biết cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin này được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập của chúng tôi yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch để ứng tuyển công việc hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn hoặc yêu cầu những loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cung cấp cơ hội chọn liệu bạn muốn hay không muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung. Phần mềm có quyền, theo quyền của mình, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi bạn có hướng dẫn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi gia đình các công ty Phần mềm, các đại lý ủy quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và các sản phẩm của họ có thể thu hút sự quan tâm của bạn.

Các ví dụ trong những tài liệu này không được coi là sự hứa hẹn hoặc đảm bảo về thu nhập. Tiềm năng kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng và kỹ thuật của chúng tôi cùng với sự nỗ lực từ bên ngoài. Chúng tôi không quảng cáo điều này như một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này nhằm mục đích giới hạn để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt để thông báo cho bạn khi nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web của bạn được lưu trữ phần mềm, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy tính phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của các dịch vụ của Máy tính phần mềm, sẽ được hiển thị cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy tính phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ tại những vị trí này. Ngoài ra, các trang web của Máy tính phần mềm chứa liên kết đến các trang thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy tính phần mềm. Máy tính phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên các trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Các ngoại lệ và giới hạn:

Không kể việc trên và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức nhà nước, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc điện tử cá nhân gửi cho Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp tưởng chừng của bất kỳ người dùng dịch vụ nào và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn để thực hiện hợp tác và các biện pháp đó và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực giao tiếp bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu sự tiết lộ đó cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào trong Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm liên quan đến việc bảo trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.