Политика за поверителност

Като кликнете върху “Продължаване”, ни давате разрешение да ви изпращаме имейли относно нашите оферти. Ако решихте, че не желаете повече да получавате имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долния край на всяко електронно писмо.

Софтуерът уважава поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, при които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в интернет, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази изява за поверителност предоставя уведомление за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лично идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация бъде предоставена доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се регистрират за услуги, отворят заявка за обслужване на клиентите, предоставят информация за автобиографията си за възможности за заетост или ни изпращат електронно писмо. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате автобиографията си или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно вашите услуги на Софтуера. В случай че не получим указания от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставите, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от фамилията компании на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения могат да ви интересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалба. Потенциалът за печалба зависи напълно от лицето, което използва нашите продукти, идеи, техники и полаганият труд. Ние не твърдим, че това е ‘схема за бързо обогатяване’, и нито вие трябва да го възприемате като такова.

B. Неперсонална информация (обща информация):

Определено, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общите информации не разкриват самоличността на посетителя. Те обикновено включват информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите, и посетените сайтове на Softu trap. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уеб сайтове. Постигаме това, като използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на Softu trap). Softu trap не съчетава информацията, събрана по този начин, с никаква самоличност. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“ и да я отхвърлите.

C. Вашият софтуерен сървър, хостван уебсайт, дъски за обяви, форум, трети страни сайтове:

Информацията, която разкривате на публично място, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да предостави като част от услугите на Софтуерът за вас, е достъпна за всеки друг, който посещава това място. Софтуерът не може да осигури защита на никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани със Софтуерът. Софтуерът не може да защити никаква информация, която разкривате на тези сайтове и препоръчва ви да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

Д. Изключения и Ограничения:

Неотклонение от посоченото и в съответствие с приложимото законодателство, Софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи във всяко разследване, свързано с всякакво съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до Софтуера) или предполагаеми незаконни действия от страна на потребители на Услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели за постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимото законодателство, може да се изисква от Софтуера да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да избере да контролира областите на комуникация от всякакъв вид, за да отговори на всякакъв закон, регулация или искане на правителството; ако такава разкриване е необходимо или подходящо за работата на Софтуера; или за да защити правата или имуществото на Софтуера или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на интересите си в Софтуера и Софтуера и другите сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, предоставена от вас на Софтуера) на трета страна, която се концентрира върху комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на Софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събирана и поддържана от Софтуера; и се съгласява с задълженията по това политическо изявление.