Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre få några fler e-postmeddelanden kan du alltid avregistrera dig när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje enskild individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de normer och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten hos information som tillhandahålls av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingsmetoder och om sätten på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran tar generellt bara emot specifik information om sina webbplatsbesökare när sådan information tillhandahålls frivilligt, som när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-postmeddelanden. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, t.ex. när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personidentifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att skicka ut bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av The Software familjen av företag, Programvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som The Software har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intjäningsmöjligheter. Möjligheten att tjäna pengar beror helt och hållet på personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den insats som görs. Vi hävdar inte att detta är en ‘bli rik snabbt’-plan och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare, samt vilka sidor på programvaran som har besökts. Syftet med att samla in denna information är att kunna erbjuda kundtjänst och uppfylla webbplatsens behov. Vi använder vissa tekniker, inklusive ‘kakor’ (en teknik som kan användas för att erbjuda besökaren skräddarsydd information om programvarans tjänster). Informationen som samlas in på detta sätt kombineras inte med någon personligt identifierbar information. Du kan konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka och du kan neka den.

C. Din The Program hosted hemsida, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information that you disclose in a public space, including on any bulletin board, chat room, or website The Software may host for you as part of your The Software services, is available to anyone else who visits that space. The Software cannot safeguard any information you disclose in these locations. Additionally, The Software websites contain links to sites that belong to third parties unrelated to The Software. The Software cannot protect any information you may disclose in these sites and recommends that you review the privacy policy statements of those sites you visit.

D. Undantag och begränsningar:

I motsats till det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar Programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickas till Programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter från någon användare av Tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppnå sådan samarbete och vidtaga åtgärder samt i enlighet med tillämpliga lagar kan det krävas att Programvaran avslöjar personligt identifierbar information. Dessutom kan Programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla någon lag, förordning eller begäran från myndigheter, om sådan avslöjande är nödvändig eller lämplig för att driva Programvaran eller skydda rättigheterna eller egendomen för Programvaran eller andra. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i Programvaran och Programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig Programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till Programvaran) till en tredje part som koncentrerar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara Programvarans efterträdare vad gäller underhåll och skydd av information som samlas in och upprätthålls av Programvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policys uttalande.