Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software-diensten te sturen. Zonder instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We presenteren dit niet als een

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker gepersonaliseerde informatie te bieden over de diensten van de software). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw de op software gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot alle inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verrichten van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van de overheid; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te exploiteren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en gehandhaafd; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.