Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te herzien.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een klantensupportticket openen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan The Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat The Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. The Software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw The Software-diensten te sturen. Zonder instructies van u mag The Software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agentschappen van The Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee The Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die gebruik maakt van ons product, ideeën, technieken en de inspanning die wordt geleverd. Wij suggereren dit niet als een ‘snel rijk worden-schema’, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als doel klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de services van de software te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw op software gehoste website, server, bulletinboards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, waaronder op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie die u openbaar maakt op deze locaties beschermen. Bovendien bevatten The Software-websites koppelingen naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt de software volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal- en federaal niveau in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden om dergelijke samenwerking en maatregelen te voltooien en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor de werking van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; die akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde en onderhouden informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.