Zásady ochrany soukromí

Pokud kliknete na tlačítko “Pokračovat”, poskytujete nám povolení k zasílání e-mailů o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete již nepřijímat žádné e-maily, kdykoliv se můžete odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o standardních a podmínkách, pod kterými Software chrání soukromí informací, které poskytují návštěvníci webů na World Wide Webu, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně Softwareu a Softwaru. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o naší praxi sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte, abyste tuto informaci zkontrolovali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle získává specifická data o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když tyto informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevřou požadavek na podporu zákazníků, poskytnou informace o životopisu pro nabídku zaměstnání nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto činností vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když provedete nákup, použijete platební kartu k úhradě služeb, zašlete svůj životopis nebo požádáte o určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k provedení vaší konkrétní žádosti. Ve většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo ne, aby Software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo v případě potřeby poslat vám bulletiny a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud nedostaneme žádné pokyny od vás, Software může použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených společnostmi patřícími do skupiny The Software, autorizovanými partnery společnosti The Software a poskytovateli zboží a služeb, se kterými spolupracuje The Software a jejichž nabídky by mohly být pro vás zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nesmí být brány jako slib nebo záruka výdělku. Potenciální výdělek závisí výhradně na osobě používající náš produkt, nápady, techniky a úsilí vložené do toho. Nesdělujeme to jako ‘získat bohatství’ a nemělo byste to tak vnímat.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerozkrývají identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky The Software. Software tyto informace shromažďuje za účelem zjištění potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách The Software). Software nespojuje informace získané tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete je odmítnout.

C. Vaše webové stránky hostované softwarem, server, diskusní fóra, fóra, třetí strany:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně na libovolné nástěnce, chatovacím pokoji nebo webové stránce, kterou Software hostuje jako součást vašich služeb Software, jsou dostupné každému, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zde zveřejníte. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisejících se Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany soukromí těchto stránek, které navštěvujete.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony se software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky v jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací předávaných softwaru) nebo domnělou nelegální činností jakéhokoli uživatele služby a přijímá opatření k ochraně svých vlastnických práv. Pro omezené účely provádění této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být software nucen odhalit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho si software může vybrat monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu za účelem splnění jakéhokoli zákona, předpisu nebo žádosti vlády; pokud je takové odhalení nezbytné nebo vhodné pro provoz softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných. V souvislosti se potenciální prodejem nebo převodem zájmu ve softwaru a softwaru a dalších internetových stránkách vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresu a další informace, které jste poskytli softwaru) třetí straně, která se specializuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí, že bude nástupcem softwaru s ohledem na údržbu a ochranu informací shromážděných a udržovaných softwarovým produktem; a souhlasí s povinnostmi této politiky.