Polisi Privasi

Dengan mengklik pada “Teruskan”, anda memberi kami kebenaran untuk menghantar emel mengenai tawaran kami kepada anda. Jika anda memilih untuk tidak menerima lagi emel-emel tersebut, anda boleh memilih untuk tidak menerima pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap emel.

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Pernyataan privasi ini memberikan notis tentang standard dan terma yang digunakan oleh Perisian untuk melindungi privasi maklumat yang diberikan oleh pengunjung kepada laman web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Pernyataan privasi ini memberikan notis tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda akan digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, oleh itu, sila semak kembali secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat Pengenalan Peribadi:

Perisian biasanya menerima data khusus tentang pengunjung laman web hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pengunjung meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat resume bagi peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti ketika anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada Perisian melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda ingin atau tidak mahu Perisian menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian berhak, atas budi bicaranya, menghantar buletin dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan The Software anda. Jika tiada arahan dari anda, Perisian boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat The Software, ejen berlesen The Software, dan pembekal barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan The Software dan tawaran mereka mungkin menarik bagi anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung pada individu yang menggunakan produk, idea, teknik kami dan usaha yang diberikan. Kami tidak menggambarkan ini sebagai ‘skema cepat kaya’, dan begitu juga anda tidak sepatutnya memandangkannya sebagai sedemikian.

B. Maklumat Tidak Dikenalpasti secara Peribadi (Umum):

Secara umum, Perisian ini mengumpulkan beberapa maklumat generik dengan sendiri. Maklumat generik tidak mengungkapkan identiti pengunjung. Ia biasanya termasuk maklumat tentang alamat Internet yang ditugaskan kepada komputer anda, jumlah dan kekerapan pengunjung, serta laman-laman The Software yang dikunjungi. Perisian ini mengumpul maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang boleh digunakan untuk memberikan maklumat yang disesuaikan tentang perkhidmatan The Software kepada pengunjung). Perisian ini tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi anda pemberitahuan apabila anda menerima cookie dan anda boleh menolaknya.

C. Laman web perisian anda dihoskan, pelayan, papan buletin, forum, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk di papan buletin, bilik sembang, atau laman web The Software yang dihoskan untuk anda sebagai sebahagian dari perkhidmatan The Software anda, adalah tersedia kepada sesiapa sahaja yang melawat ruang tersebut. The Software tidak dapat melindungi apa-apa maklumat yang anda dedahkan di lokasi ini. Selain itu, laman web The Software mengandungi pautan ke laman-laman milik pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan The Software. The Software tidak dapat melindungi apa-apa maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji kenyataan dasar privasi laman-laman yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had-had:

Bagaimanapun, dan mematuhi undang-undang yang berkenaan, Perisian ini mematuhi sepenuhnya dengan pegawai negeri, setempat, dan persekutuan dalam apa-apa siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau sulit yang dihantar kepada Perisian ini) atau aktiviti haram yang didakwa oleh pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Bagi tujuan terhad untuk mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan mematuhi undang-undang yang berkenaan, Perisian ini mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Selain itu, Perisian ini boleh memilih untuk mengawasi kawasan komunikasi apa-apa bentuk untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan sedemikian adalah perlu atau sesuai untuk mengoperasikan Perisian ini; atau untuk melindungi hak atau harta Perisian ini atau orang lain. Berkaitan dengan jualan atau pemindahan berkenaan minatnya di Perisian ini dan Perisian ini dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian ini berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian ini) kepada pihak ketiga yang menumpukan perniagaannya dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju menjadi penerus kepentingan Perisian ini berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan dijaga oleh Perisian ini; dan bersetuju dengan obligasi dalam kenyataan dasar ini.