Polityka prywatności

Klikając na przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających witryny na World Wide Web, które są własnością i zarządzane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz sposobach, w jakie Twoje dane mogą być wykorzystywane. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie typowo otrzymuje konkretne dane o odwiedzających witrynę tylko wtedy, gdy takie informacje są podane dobrowolnie, na przykład gdy nasi goście proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie do wsparcia klienta, przesyłają informacje o życiorysie dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-maile. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, wysyłasz swoje CV lub prośby o konkretne rodzaje informacji. Gdy podasz dane umożliwiające identyfikację osobistą The Software za pośrednictwem jednej z naszych witryn, będą one używane do realizacji twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, aby The Software używało tych informacji do dodatkowych celów, czy nie. Software zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących Twoich usług The Software. Bez żadnych instrukcji z twojej strony, The Software może używać informacji, które podasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowane agencje The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie mają być traktowane jako obietnica ani gwarancja zarobków. Możliwości zarobkowe całkowicie zależą od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie twierdzimy, że to jest schemat „zbogacenia się”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nienadające się do zidentyfikowania osobistego (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Robimy to za pomocą pewnych technologii, w tym “ciasteczek” (technologii, którą można użyć do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z jakimikolwiek danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadomiła Cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twój oprogramowanie hostuje stronę internetową, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w miejscu publicznym, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju rozmów lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby odwiedzającej to miejsce. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich, które nie są powiązane z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niewątpliwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z państwowymi, lokalnymi i federalnymi urzędnikami w każdej sprawie związanej z jakąkolwiek treścią (w tym osobistymi lub prywatnymi komunikacjami elektronicznymi przesyłanymi do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnymi działaniami dowolnego użytkownika Usługi oraz podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być konieczne ujawnienie danych osobowych przez Oprogramowanie. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji dowolnego rodzaju, aby spełnić jakiekolwiek przepisy prawne, regulacje lub żądania rządowe; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub stosowne dla działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przekazaniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innym witrynom należącym do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy i informacji adresowych oraz innych informacji udostępnionych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która skupia swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania określone w tym oświadczeniu.