Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и условията, посочени в Споразумението относно вашия достъп до Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерното дружество относно използването ви на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променим Споразумението от време на време по наше усмотрение, без конкретно уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано в Уебсайта и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, което е в сила в момента. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за ползване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на уебсайта, могат да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули от трети страни. TheSoftware не представлява или не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайния потребители на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред трети лица за всяко искане, свързано с някой от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

КОНТЕСТИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Конкурси. С предоставянето на истинска и точна информация във връзка с подходящия формуляр за регистрация за конкурса и съгласно Официалните правила на Конкурса, може да влезете за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки Конкурс. За да влезете в Конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните наличния формуляр за вписване. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна Информация за регистрация в Конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всяка Информация за регистрация за Конкурса, ако се установи, по единственото и изключително решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) Информацията за регистрация за Конкурса, която предоставихте, е непълна, фалшива, дублирана или друг вид неприемлива. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време, по свое собствено решение.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на Уебсайта Ви е дадено неконкретно, непрехвърляемо, оттеглимо и ограничено разрешение да достъпвате и използвате Уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Програмният продукт може да прекрати това лицензиране по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и съдържанието на един компютър за вашите лични, некомерсиални цели. Никаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да се възпроизвежда в никаква форма или да бъде интегрирана в никаква система за търсене на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирайте, пречите на емулация, клоните, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разбирате обратно, прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някоя част от тях. Програмният продукт си запазва правата, които не са ясно разрешени в Споразумението. Не може да използвате устройство, софтуер или рутина, за да възпрепятствате или да се опитвате да пречите на правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате действия, които налагат неразумен или декърсионно голямо натоварване върху инфраструктурата на Програмния продукт. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графичният дизайн, компилацията, магнитния превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Контестите и Услугите, са защитени съгласно приложимото авторско право, търговските марки и други проприетарни (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Забранено е копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите с автоматизирани средства или някакъв друг вид скрапинг или извличане на данни с цел създаване или компилиране, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер на услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите. Поставянето на информация или материал на Уебсайта, или от страна на TheSoftware чрез Услугите, не представлява отказ от някакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, и всички свързани с тях графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички останали търговски марки, виждани на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на някоя търговска марка без изричното писмено съгласие на собственика й е строго забранено.

Връзката с уебсайта, съ-брандинг, „фреймване“ и/или споменаването на уебсайта е забранено.

Без изричното разрешение на TheSoftware никой не може да създава връзка към уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, бранди или защитени авторски материали) в своя уебсайт или място в мрежата по никаква причина. Освен това, „фреймването“ на уебсайта и/или споменаването на Униформ Resource Locator („URL“) на уебсайта в каквато и да е търговска или некомерсиална медия без предварителното изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие специално се съгласявате да сътрудничите с уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на такова съдържание или дейност. Вие признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ

Запазваме си правото, по наше преценка, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на своя собствена отговорност. Софтуерът няма гаранция, че такива изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

Възтържествуване

Вие се съгласявате да възтържествувате и освободите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиирани лица, всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, сътрудници и/или други партньори, безопасни от всички и всякакви претенции, разноски (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни дела, разходи, искове и/или съдебни решения, направени от трети лица във връзка или възникнали от: (a) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането в някакви контести; (b) вашето нарушение на Споразумението; и/или (c) вашето нарушение на правата на друга физическа или юридическа лице. Препоръките на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиирани лица, и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица има право да заяви и наложи тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да ви насочва към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от трети лица. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети лица, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия и политики за поверителност, съдържание, реклама, услуги, продукти и/или други материали на такива уебсайтове на трети страни или ресурси, или за каквито и да било възникнали щети или загуби от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез уебсайта или във връзка с него, подлежат на нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно вашето използване на уебсайта и всичка друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. За да прегледате нашата политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на каквато и да е физическа или юридическа лице, независимо дали те са клиенти на TheSoftware или не, да повреди, унищожи, засегне, вандализира и/или наруши работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското законодателство, и TheSoftware ще настоятелно преследва всички решения по отношение на всеки нарушител – както физическо, така и юридическо лице, на най-пълното разрешено от закона и справедливостта.