Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Hyväksyt sopimuksessa esitetyt ehdot ja edellytykset koskien verkkosivuston käyttöäsi. Sopimus muodostaa sinun ja The Softwaren ainoan ja koko sopimuksen verkkosivuston käyttöön liittyen, ja se syrjäyttää kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, esitykset, takuut ja/tai ymmärrykset verkkosivustoon liittyen. Voimme aika ajoin tehdä muutoksia sopimukseen yksinomaisen harkintamme mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Viimeisin sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulisi tarkistaa sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä hyväksyt noudattavasi kaikkia sopimuksessa tuolloin voimassa olevia ehtoja ja edellytyksiä. Siksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain sellaisille henkilöille, jotka voivat tehdä laillisesti sitovia sopimuksia voimassa olevan lain mukaan. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai saada pääsyä verkkosivustolle ja/tai palveluille.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Täyttämällä soveltuvia tilauslomakkeita voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivustolla esitellyt tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. TheSoftware ei edusta tai takaa, että tällaisten kohteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että TheSoftware ei ole millään tavalla vastuussa kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että TheSoftware ei ole sinulle tai kolmannelle osapuolelle vastuussa mistään vaatimuksesta yhteydessä verkkosivustolla tarjottuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa promootio-palkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseiseen kilpailuun liittyvässä rekisteröintilomakkeessa ja noudattamalla kunkin kilpailun sovellettavia virallisia kilpailusääntöjä, voit osallistua ja mahdollisesti voittaa promootio-palkinnot kyseisissä kilpailuissa. Osallistuaksesi verkkosivustolla oleviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä asianmukainen osallistumislomake. Suostut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailurekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä kaikki kilpailurekisteröintitiedot, jos TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan perusteella päätetään, että: (i) rikot osan sopimuksesta; ja/tai (ii) antamasi kilpailurekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kaksoiskappaleita tai muuten hyväksyttäviä. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitietojen vaatimuksia milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti.

LISENSSISOPIMUS

Sivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi sivustoon, sisältöön ja niihin liittyvään materiaaliin käyttöehdoissa määrätyllä tavalla. Ohjelmisto voi milloin tahansa ja mistä syystä tahansa lopettaa tämän lisenssin voimassaolon. Voit käyttää sivustoa ja sisältöä vain yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden mitään osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai sisällyttää mihinkään tietojen hakuun tarkoitettuun järjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata eteenpäin, myydä, muokata, purkaa, hajottaa, kääntää tai siirtää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai niiden mitään osaa. Ohjelmisto varaa kaikki sopimuksessa nimenomaisesti myöntämättömät oikeudet. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia, joka häiritsee tai pyrkii häiritsemään sivuston asianmukaista toimintaa. Et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka aiheuttaa kohtuuttoman suuren kuorman TheSoftwaren infrastruktuurille. Sinun oikeutesi käyttää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita ei ole siirrettävissä.

OMISTUSOIKEUDET

Verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvä sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magnetoitu käännös, digitaalinen muunnos, ohjelmisto, palvelut ja muut asiaan liittyvät asiat on suojattu sovellettavissa olevilla tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla omistusoikeuksilla (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet). Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden osan kopioiminen, uudelleenjakelu, julkaisu tai myynti on ehdottomasti kielletty. Materiaalin järjestelmällinen tietojen noutaminen verkkosivustosta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automatisoiduilla menetelmillä tai muulla raaputtamis- tai tietojen erottamismenetelmällä, suoraan tai epäsuorasti, kokoelman, koosteen, tietokannan tai hakemiston luomiseksi ilman kirjallista lupaa TheSoftwareltä, on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia minkään sisällön, asiakirjan, ohjelmiston, palvelun tai muiden verkkosivustossa, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa nähtyjen materiaalien suhteen. TheSoftwaren tietojen tai materiaalin julkaiseminen verkkosivustolla tai palveluiden kautta ei merkitse luopumista mistään oikeudesta kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftware-nimi ja logo, sekä kaikki siihen liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet, ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai palveluiden kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman sen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

VERKKOSIVUSTOLLE HYPERLINKITYS, YHTEISBRÄNDÄYS, “KEHYS” JA/TAI VIITTAAMINEN ON KIELLETTY

TheSoftware’n nimenomaista lupaa saamatta kukaan saa hyperlinkittää verkkosivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, logot, tavaramerkit, brändäys tai tekijänoikeudella suojattu aineisto) omalle verkkosivustolleen tai verkkotilaansa mistä tahansa syystä. Lisäksi, ilman TheSoftware’n ennalta annettua, nimenomaista kirjallista lupaa, verkkosivuston ”kehystäminen” ja/tai verkkosivuston Internet-osoitteen (”URL”) viittaaminen mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen mediaan on ehdottomasti kielletty. Sitoudut nimenomaisesti toimimaan verkkosivuston kanssa ja poistamaan tai lopettamaan puoleltasi tällaisen sisällön tai toiminnan tarvittaessa. Tunnustat täten olevasi vastuussa tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUOKKAUS

Pidätämme oikeuden yksinomaisen harkintamme perusteella muokata ja/tai poistaa mitä tahansa asiakirjoja, tietoja tai muita sisältöjä, jotka näkyvät verkkosivustolla.

VASTUUVAPAUS HAITOISTA, JOTKA JOHTUVAT LATAUKSISTA

Vierailijat lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmistolla ei ole takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vioittavasta tietokonekoodista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viruksiin ja loisiin.

VAKUUTUS

Sitoudut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja kumppanien sekä heidän jäsentensä, virkailijoidensa, johtajiensa, työntekijöidensä, agenttiensa, yhteistyökumppaneidensa ja/tai muiden kumppaneidensa puolesta vahingottomana kaikki vaatimukset, menot (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot), vahingot, oikeudenkäynnit, kustannukset, vaatimukset ja/tai tuomiot, jotka on tehty minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta tai jotka johtuvat seuraavista seikoista: (a) verkkosivuston, palveluiden, sisällön ja/tai kilpailuihin osallistumisen käytöstä; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) muiden yksilöiden ja/tai yritysten oikeuksien loukkaamisestasi. Tämän kappaleen määräykset hyödyttävät TheSoftwarea, heidän vanhempiaan, tytäryhtiöitä ja/tai kumppaneita sekä heidän virkailijoitaan, johtajiaan, jäseniään, työntekijöitään, agenttejaan, osakkeenomistajiaan, lisenssinantajiaan, toimittajiaan ja/tai asianajajiaan. Jokaisella näistä yksilöistä ja yrityksistä on oikeus vedota ja panna täytäntöön näitä määräyksiä suoraan sinua vastaan omassa edussaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muiden Internet-verkkosivustojen ja/tai resurssien, mukaan lukien kolmansien osapuolten omistamat ja ylläpitämät sivustot. Koska TheSoftwarella ei ole hallintavaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, täten myönnät ja hyväksyt, että TheSoftware ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa mistään näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien tarjoamista ehdoista ja edellytyksistä, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista, tai näiden verkkosivustojen tai resurssien käytöstä aiheutuvista vahingoista ja/tai menetyksistä.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ/ KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröitymisasiat ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai yhteydessä siihen, on alisteinen tietosuojakäytäntömme mukaisuudelle. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkea tietoa, joka koskee verkkosivuston käyttöäsi, ja kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet meille toimittanut, tietosuojakäytäntömme ehtojen mukaisesti. Voit tutustua tietosuojakäytäntöömme napsauttamalla tästä.

Minkä tahansa yksilön, olivatpa he TheSoftwaren asiakkaita tai eivät, yrittää vahingoittaa, tuhota, sekaantua, vandalisoida ja/tai muutoin häiritä verkkosivuston toimintaa, on rikkomus rikos- ja siviililakia vastaan, ja TheSoftware aikoo tarmokkaasti ryhtyä tarvittaviin oikeustoimiin tätä vastaan rikkoneita henkilöitä tai tahoja vastaan lain sallimalla laajimmalla mahdollisella tavalla.