Vilkår

OMFANG OG TILPASNING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen angående din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og programvaren angående din bruk av nettsiden og overgår alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er nevnt i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut de aktuelle kjøpsordreskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er levert direkte fra tredjepartsprodusenter eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuell tvist med produktets selger, distributør og sluttbrukerkunder. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware reklamepriser og andre utmerkelser gjennom konkurranser. Ved å gi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med gjeldende registreringsskjema for konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver enkelt konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne de reklameprisene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er annonsert på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du godtar å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon ved konkurranseregistrering. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistrering der det er avgjort, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseinformasjonen du har oppgitt er ufullstendig, falsk, en duplikat eller på annen måte uakseptabel. TheSoftware kan endre registreringskriteriene når som helst, etter eget skjønn.

LISENSFORPLIKTELSE

Som bruker av nettstedet har du fått tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst årsak. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noen informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere konstruere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av disse. Programvaren forbeholder seg retten til hvilke som helst rettigheter som ikke eksplicit er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre det korrekte arbeidet til nettstedet. Du kan ikke utføre noen handling som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Retten til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, den magnetiske oversettelsen, den digitale konverteringen, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettslige (inkludert, men ikke begrenset til, åndsverket) rettigheter. Kopiering, redistribuering, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å lage eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du anskaffer ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller via og gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafiske elementer, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller via og gjennom tjenestene tilhører sine respektive eiere. Bruken av et varemerke uten skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, “RAMMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke til nettstedet eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale) til deres eget nettsted eller nettlokale av hvilken som helst grunn. Videre er det strengt forbudt å “rame” nettstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) til nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten skriftlig forhåndstillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre, etter behov, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal holdes ansvarlig for enhver skade forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi reserverer oss retten til å redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for korrupte datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og orm.

KOMPENSASJON

Du samtykker i å kompensere og holde TheSoftware, hver av sine foreldre-, datterselskaper og tilknyttede selskaper samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, med-merkevaraeiere og/eller andre partnere, skadesløse fra og imot ethvert og alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer hvilket som helst, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller oppstått fra: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen har til hensikt å vise til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene skal ha rett til å fremheve og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egen høy.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNERKLÆRING/BESØKERSINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt våre personvernsvilkår. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir oss, i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. For å se vår personvernerklæring, klikk venligst her.

Enhver handling fra enkeltpersoner, uavhengig om de er kunder av TheSoftware eller ei, som forsøker å skade, ødelegge, forfalske, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør brudd på straffelov og sivilrett og TheSoftware vil i rettferdighet forfølge alle tilgjengelige rettsmidler mot eventuelle individ eller enheter som begår overtredelsen i sin fulle rettslige utstrekning.