Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne angivet i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenester accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, som er gældende på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørydelser

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenten eller -distributøren af sådanne produkter. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne produkter er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktsælgeren, distributøren og slutforbrugerne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningsansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionale præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og ved at acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage i chancen for at vinde de promotionale præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i konkurrencetilmeldingsdataene. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrencetilmeldingsdata, hvor det efter TheSoftwares enestående skøn afgøres, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, falske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdataene efter eget skøn.

LICENSE GRANT

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesteydelser må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, leje ud, sælge, ændre, dekompilere, demontere, reverse engineering eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesteydelser eller en del deraf. Softwaren forbeholder sig enhver ret, som ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger et urimeligt eller uforholdsmæssigt stort pres på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesteydelser kan ikke overføres.

EJERRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencerne og Tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejerrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immateriel ejendom). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af en del af Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne af dig er strengt forbudt. Systematisk udtrækning af materiale fra Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for webscraping eller dataudtrækning for at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på Hjemmesiden, eller ved og gennem Tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen ret i eller til sådan information og/eller materiale. TheSoftware’s navn og logo, og alle tilhørende grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på Hjemmesiden eller ved og gennem Tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af enhver varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTEDET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL WEBSTEDET FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale), til deres eget websted eller weblokation af nogen som helst årsag. Derudover er “framing” af webstedet og/eller referering til Uniform Resource Locator (URL) for webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre, som relevant, sådant indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du er ansvarlig for eventuelle og alle skader i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, oplysninger eller anden indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSBORTFALD VED SKADER FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupterende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere eller andre partnere skadesløse i forbindelse med enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der stammer fra eller opstår i forbindelse med: (a) din brug af websitet, tjenesterne, indholdet og/eller din deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller juridiske enheders rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til direkte at gøre krav på og håndhæve disse bestemmelser på sin egen vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, nogen betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester eller produkter eller andre materialer på eller tilgængelig fra sådanne tredjepartswebsites eller -ressourcer, eller for eventuelle skader eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og enhver anden personligt identificerbare oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, venligst klik her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere med, hærværge og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffeloven og civilretten. TheSoftware vil ivrigt forfølge alle retsmidler i denne sag mod enhver skyldig person eller enhed til det fuldest mulige omfang tilladt efter loven og retfærdighed.