Termini

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

Inti tista’ tieħu l-kondizzjonijiet u l-modifikazzjonijiet mfassra fil-Ftehim dwar l-użu tiegħek tal-Websajt. Il-Ftehim jikkostitwixxi l-ftehim sħiħ u uniku bejn inti u l-Softwer bil-relazzjoni mal-użu tiegħek tal-Websajt u jissopra kull ftehim preċedenti jew kontemporanju, rappreżentazzjonijiet, garanziji u/jew kif inħeles, biex il-Websajt. Nistgħu noħolqu l-Ftehim minn żmien għal żmien bil-fiduċja tulna biss, mingħajr avviż speċifiku tiegħek. L-aħħar Ftehim ser jiġi postat fuq il-Websajt, u għandek jerġa’ tiżżewweġ il-Ftehim qabel ma tuża l-Websajt. Bill-użu kontinwu tiegħek tal-Websajt u/jew Servizzi, madankollu int issa tilħaq bi d-diplomazija kollha tal-kondizzjonijiet u l-kondizzjonijiet magħżula fil-Ftehim effettiv f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek titqies id-diligenza regolari fuq din il-paġna għal aġġornamenti u/jew bidliet.

JIĠBDEL

Is-Sit Elettroniku u s-Servizzi huma disponibbli biss lil individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti ġuridikament obbligatorji skont il-qligħ applikabbli. Is-Sit Elettroniku u s-Servizzi ma humax meanti għall-użu minn individwi taħt it-tfulija ta disett (18) snin. Jekk int taħt it-tfulija ta dissett (18) snin, ma għandekx permess li tuża u/jew tikkessaċċa lill-Sit Elettroniku u/jew s-Servizzi.

DESCRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-vinditur

Billi timplita l-formularji tad-ordni applikabbli tista’ tirċievi jew tispira biex tirċievi, prodotti u/jew servizzi determinati mill-Website. Il-prodotti u/jew servizzi mfidjar fuq il-Website jistgħu jkunu jkollhom deskrizzjonijiet li huma pprovduti direttament mill-manifatturi jew distributori terzi tal-prodotti tal-furnitur. TheSoftware ma jagħtix garanzija li l-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompluti. Tifhem u tfakkar li TheSoftware ma tikkonsegwix u ma hija mhux responsabbli f’xogħolx ta’ trid ta’ tkun taf jekk tirċievi jew tispira prodotti u/jew servizzi mill-Website jew għal xi disputa ma’ rivenditur il-prodott, iddistributur u l-konsumaturi finali. Tifhem u tfakkar li TheSoftware ma toħlijx bilek jew viżitatur terz li jirrapreżenta dak li tista’ tagħmel bl-ebda pretensjoni konnessa ma’ xi prodotti u/jew servizzi li joffruti l-Website.

KUNTESTI

Min jridu, TheSoftware joffri premji promozzjonali u oħrajn per vastazzjonijiet permezz ta’ Kuntesti. Billi tipprovdi informazzjoni veru u akkurata fir-rigward tal-formola ta ‘registrazzjoni tal-Kuntest rilevanta, u tikkunsidra l-Onorarji Resmi ta’ Kuntest rilevanti għal kull Kuntest, tista ‘tidħol għal opportunità li tirbaħ il-premjijiet promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kuntest. Biex tingħaqad ma ‘l-Kuntesti immarkati fuq is-Sit, iridu jkomplu kemm ta ‘mmalizzazzjoni applikabbli tal-formola tal-immatrikulazzjoni. Int taqbel li tipprovdi l-Identità ta ‘maġġuri tal-Kuntesti ta’ Verità, Aħdar, kurrenti u kompluta. TheSoftware għandu dritt jiġbed kull Dati tal-Immatikulazzjoni tal-Kuntest li huwa determinat, fil-ġid u l-esklużiva ta ‘TheSoftware, li: (i) inti fiq tissaħħaħ minn żballi ta’ xi raġun tal-Akkord; u / jew (ii) id-Dati tal-Immatikulazzjoni tal-Kuntest li tipprovda inti mhux kompluta, fraudolenta, sduplicata jew inkonċepibbli. TheSoftware tista ‘tbiddel il-kriterji tad-Dati tal-Immatikulazzjoni f’kull żmien, fil-firxa tal-diskriżjoni tiegħha biss.

LIESENZA GARANZIJA

Bħala utent tal-websajt, tħallas għal-iskont non-esklussivu, mhux trasferibbli, revokabbli u limitat biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-material assoċjat skont l-Akkord. It-Softwer jista’ ttemm din il-liċenzja f’kull ħin għal kull raġuni. Tista’ tuża l-Websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda parti mill-Websajt, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew il- Servizzi ma tista’ tkun riprodotta f’kwalunkwe forma jew inkorporata f’kwalunkwe sistema ta’ informazzjoni għall-irtirar, elettroniku jew mekkaniku. Ma tistax tuża, kopja, imita, klonar, kiri, kirja, bejgħ, modificak, tdevjaja, terġa tibni l-Websajt, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew il-Servizzi jew xi partija minnhom. It-Softwer jirriżerva kwalunkwe dritt li mhux espliċitament imġieba fid-Dikjarazzjoni. Ma tistax tuża l-ebda tagħmir, softwer jew rutina biex tiżgura jew tipprova tipprova biex tiżgura jaħdem sew l-Websajt. Ma tistax tieħu l-ebda azzjoni li toħloq lijem jew faħħarha kbira elefantuża fuq l-infrastruttura ta ‘l-Softwer. Id-dritt tiegħek biex tuża l-Websajt, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew il-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il contenuto, l’organizzazione, i grafici, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai Contenuti, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati, alla proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, dei Contenuti, dei Concorsi e/o dei Servizi è severamente proibita. È vietato il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai Contenuti, dai Concorsi e/o dai Servizi attraverso mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una collezione, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altri materiali visualizzati sul Sito Web, sui Contenuti, sui Concorsi e/o sui Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web, o tramite i Servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, le icone e i nomi di servizio associati, sono marchi registrati di TheSoftware. Tutti gli altri marchi registrati che appaiono sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio registrato senza il consenso scritto dell’appropriato proprietario è severamente proibito.

Ħperlink għas-website, cooperazzjoni ta’ marka komuni, “framing” u/ jew referenza għas-website maħruġa

Lejn waħda b’esplicitament awtorizzata mill-TheSoftware, m’għandniex nistgħu nħolqu hyperlink għas-Website jew parti minnha (inklużi, iżda mhux li jkun limitat għal logoti, marki, marki tan-negozju jew materjal kopjat) għal sit/electoral tagħhom għal xi raġuni. Oħra minn hekk, “framing” tal-Website u/jew risq tal-Identifikatur Uniformi tal-Riżorsi tal-Website (tal-“URL”) f’midja kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permess preċedenti, esplicit u skritt ta’ TheSoftware huwa magħluq b’mod strett. Int speċifikament taqbel li tiġi għen magħa tal-Website biex tneħħi jew tiskuża, kif japplika, kull kontenut jew attività tal-miktuba. Hemmhekk qabeltu tafferma li se lhem il-passaġġi kollha assoċjati mal-miktuba.

EDITING, DELETING U MODIFIKAZZJONI

Jirriżervaw id-dritt tagħna b’dik li nkunu aħna stess jiġu ediżjati u/jew imħassra xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidhru fuq is-Sit Internet.

DISKLAMAR GĦAD-DANNI MIEGĦU MINĦABBA T-TKARREGĦI

Is-suġġetti jniżżlu l-informazzjoni mill-websajt b’riżku tagħhom stess. Is-Software ma jagħmel l-ebda garanzija li dawn it-tkarregħijiet huma privi ta’ kodijiet tal-kompjuter korrompenti inklużi, iżda mhux limitati għal, virużi u worms.

INKJUS

Inti tikkonveni li tagħmel INKJUS u tżomm TheSoftware, kull waħda minnhom, ġenituri, sussidjarji u affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom, membri, iffissar, diretturi, impjegati, aġenti, ko-branders u/jew partners oħrajn, mingħajr ebda preġudizzju għal kwalunkwe dmand, spexijiet (inkluż quota ragunabbli tal-avukati), danni, qżież, spejjeż u/jew deċiżjonijiet whatsoever, magħmul minn tereza parti tal-tielet nies minħabba jew li jinkisbu minn: (a) l-użu tiegħek tal-websajt, is-Servizzi, il-Kontenut u/jew dħul f’kwalunkwe Kontest; (b) il-laqmiet tiegħek tal-Agreement; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta ‘kwalunkwe drittijiet ta’ individwu ieħor u/jew entita’. Din il-paragrafu fi ħsieb ta ’TheSoftware, kull waħda minnhom, ġenituri, sussidjarji u/jew affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom, iffissar, diretturi, membri, impjegati, aġenti, titolari ta ‘aġenziji, fornitur jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandu l-ħobż li josserva u jimplimenta dawn inhegħed direttament kontra inti filwaqt li jmorru f’isemha.

WEBSIT TA’ TERZI

Is-sit Elettroniku jista’ jipprovdi il-lienki għal websajts oħra ta’ l-Internet u/jew jirreferi lejkom, inkluż, iżda mhux limitat għal, dawk li huma pposseduti u eżerċitati minn Terzi Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandux kontrol fuq is-sitijiet oħra ta’ terzi u/jew ir-riżorsi simili, għalhekk inti hawnhekk titfa għal dawk-li u tgħożżilha li TheSoftware mhuwiex responsabbli għad-disponibbiltà ta’ dawn is-sitijiet ta’ terzi u/jew ir-riżorsi simili. Barra minn hekk, TheSoftware ma jistgħux jaqqbad, u mhux responsabbli jew li jħallas, għal-termini u kondizzjonijiet, politiki tal-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/materjal oħra fuq jew disponibbli minn dawk is-sitijiet ta’ terzi jew ir-riżorsi, jew għad-disaġġi u/jew il-ftitjiet li jirriżultaw minnhom.

POLITIKA DWAR IL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TA’ VIZITATURI

L-użu tal-websajt, u kull komenzi, reazzjoni, informazzjoni, Dati tat-Trab, u/jew materjali li tispiċċa permezz jew bħala assoċjazzjoni mat-ta’ Xandir, hija sottoposta għall-Politika tad-Drittijiet Privati. In-nitgħallew id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt, u kwalunkwe informazzjoni oħra li tgħin id-Drittijiet Privati, skont it-termini tal-Politika tad-Drittijiet Privati tagħna. Biex tirrawwa din il-Politika tad-Drittijiet Privati, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiv minn xi individwu, saiħtu TheSoftware kunjom, biex jidħalma, jagħdem imneħħi, taddama, vandalajża u/jew inkwetah inkunu f’interferenza mal-operazzjoni tal-Website, huwa viulazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jagħmel żewġ żewġ hemm rimedji f’dan ir-rigward kontra xi individwu jew entità responsabbli bi kwalunkwe mod permess mill-liġi uffika’ u xjentilmente.