Όροι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την παρούσα χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην ισχύουσα Συμφωνία. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστότοπο και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, ορισμένα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς Third Party Providers τέτοιων αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν αναπαριστά ή δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, διανομέα ή τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δε θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αναφορά εγγραφής για τον εκάστοτε Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αναφορά εγγραφής που ισχύει. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού κρίνει, κατά την αποκλειστική και μονοκρίβεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, παραπλανητικά, αντίγραφο ή αλλιώς απαράδεκτα. Ο TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του.

Άδεια

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, σας παρέχεται μια μη-αποκλειστική, μη-μεταφερσίμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και το συναφές υλικό σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη-εμπορική χρήση. Καμία μέρος της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε κάθε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, εμμιμήσετε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποκωδικοποιήσετε, κατασυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταφέρετε την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στην Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμποδίσετε ή να προσπαθήσετε να παρεμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβαρύνει υπερβολικά ή αναλογικά τη φόρτιση στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδιασμός, συλλογή, μετάφραση με μαγνήτη, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και τις υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, αναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται το συστηματικό ανάκτηση υλικού από τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες με αυτοματοποιημένο τρόπο ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σκραπινιού ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, απευθείας ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται σε ή μέσω του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον ιστότοπο, ή μέσω των υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από κάθε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή μέσω των υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΤΟ ΣΤΡΟΥΙΚΑΡΙΣΜΑ, Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδέσει τον ιστότοπο, ή τμήματά του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών ή πνευματικού υλικού), στον δικό του ιστότοπο ή διαδικτυακό τόπο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπροσθέτως, το ‘στρουίκαρισμα’ του ιστότοπου και/ή η αναφορά του Κανονικός Αναγνωριστικός Πόρου (‘URL’) του ιστότοπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέση χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware είναι αυστηρά απαγορευμένο. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον ιστότοπο για την απόσυρση ή την διακοπή, αν είναι εφαρμοστέο, οποιουδήποτε περιεχομένου ή δραστηριότητας τέτοιου είδους. Αναγνωρίζετε εδώ ότι είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες σχετικές με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, με την απόκλιση μας, να επεξεργαζόμαστε και/ή να διαγράφουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την Ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι εν λόγω λήψεις είναι χωρίς κακόβουλους υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και ζωμών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε ανέπαφο το TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και συνδεδεμένη εταιρεία της, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνεργάτη ή/και άλλο συνεργάτη, άσχετα από οποιαδήποτε κατηγορία έχουν γίνει. Προστατεύονται από και κατά παράδοση από: (α) τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, (β) την παραβίαση της συμφωνίας και/ή (γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου προστατεύουν το TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και/ή συνδεδεμένη εταιρεία της, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, μέτοχο, αδειοδότη, προμηθευτή και/ή δικηγόρο τους. Καθένας από αυτά τα άτομα και οντότητες έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις άμεσα εξ ονόματος σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και / ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και / ή πόρους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Παρόχους Τρίτων. Δεδομένου ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων και / ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων και / ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και / ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και / ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε ατομικά να προκαλέσει ζημιά, καταστρέψει, αλλοιώσει, καταστρέψει και/ή επηρεάσει εκτελεστικά τη λειτουργία του ιστότοπου αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου και ο TheSoftware θα επιδιώξει με προσοχή οποιοδήποτε ρυθμιστική απάντηση κατά οποιουδήποτε παραβάτη ατομικώς ή οντοτικώς στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο και την ισότητα.