Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBE DOGOVORA

Strinjate se s pogoji in pogoji, opisanimi v Dogovoru v zvezi z uporabo spletnega mesta. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in Programsko opremo v zvezi z uporabo spletnega mesta in nadomešča vse predhodne ali sodobne dogovore, izjave, jamstva in/ali razumevanja v zvezi s spletnim mestom. Lahko spremenimo Dogovor po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Dogovor bo objavljen na spletnem mestu, zato morate pred uporabo spletnega mesta pregledati Dogovor. S svojo nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določbe, navedene v Dogovoru, ki veljajo v tistem času. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

S pomočjo izpolnjevanja ustrezni obrazci za naročilo lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih ponudnikov takih izdelkov. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovarja na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobiti izdelke in/ali storitve s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem izdelka, distributerjem in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršne koli zahtevke v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletni strani.

NATEČAJI

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko natečajev. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z uporabo prijavnega obrazca za ustrezno konkurenco in s privolitvijo v uradna pravila konkurence, ki veljajo za vsak natečaj, lahko vstopite v konkurenco za možnost prejema promocijskih nagrad, ki se ponujajo preko vsake konkurence. Za vstop v natečaje, predstavljene na spletnem mestu, morate najprej popolnoma izpolniti prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo v konkurenci. TheSoftware si pridržuje pravico zavrniti katere koli podatke za registracijo v konkurenci, kjer se ugotovi, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo v konkurenci, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli ob svoji izključni presoji spremeni kriterije registracijskih podatkov.

LICENČNA POGODBA

Kot uporabnik Spletne strani vam je dodeljena neprenosljiva, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo Spletne strani, Vsebine in povezanega gradiva v skladu s Pogodbo. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz katerega koli razloga. Spletno stran in Vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del Spletne strani, Vsebine, Konkurence in/ali Storitev se ne sme razmnoževati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem iskanja informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, rahljati ali prenašati Spletne strani, Vsebine, Konkurence in/ali Storitev ali katerega koli njenega dela. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v Pogodbi. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi posegali ali poskušali posegati v pravilno delovanje Spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi obremenil TheSoftware-ovo infrastrukturo na nerazumen ali nesorazmeren način. Vaša pravica do uporabe Spletne strani, Vsebine, Konkurence in/ali Storitev ni prenosljiva.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetno prevajanje, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane s spletnim mestom, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, znaki in drugimi lastniškimi (vključno z intelektualno lastnino) pravicami. Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali kakršnim koli drugim oblikovanjem ali izvajanjem podatkovnih izvlekov, z namenom ustvarjanja zbirke, sestavljanja, podatkovne zbirke ali imenika, brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali skozi spletno mesto, vsebino, tekmovanja in/ali storitve. Objava informacij ali gradiva na spletnem mestu ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne predstavlja odpovedi katere koli pravice do takih informacij in/ali gradiva. TheSoftware ime in logotip ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez ustrezne pisne privolitve lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE ZA SPLETNO STRANJO, SOBRANDIRANJE, “VGRADNJA” IN/ALI REFERENCIRANJE SPLETNE STRANI PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme postaviti hiperpovezave do Spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na, logotipe, blagovne znamke, zaščitene vtise ali avtorski material) na svojo spletno stran ali spletni prostor iz kakršnega koli razloga. Nadalje, ”vgradnja” Spletne strani in/ali referenciranje enotnega URL naslova (”URL”) Spletne strani v kakršen koli komercialen ali nekomercialen medij brez predhodnega, izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware je strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s Spletno stranjo, da boste odstranili ali prenehali takšno vsebino ali dejavnost, če je to ustrezno. S tem priznavate, da ste odgovorni za kakršno koli škodo v zvezi s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMEMBA

V lastni presoji si pridržujemo pravico, da uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

POGODBENA IZJAVA ZA ŠKODO, KI JO POGODBENA STRANKA TRPI ZARADI POLNJENJA PODATKOV

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so takšni prenosi brez okvar računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

NEPREPISLJANJE

Strinjate se, da boste odškodovali in zadržali TheSoftware, vsakega od staršev, hčerinskih družb in podružnic ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, soizdajateljev in/ali drugih partnerjev, nedolžne in varne pred kakršnimi koli zahtevki, stroški (vključno z razumnimi pravnimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevki in/ali sodbami, ki jih koli tretja oseba vloži zaradi ali izhajajo iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali vstopa v katerikoli tekmovanje; (b) kršitve sporazuma s strani vas in/ali (c) kršenja pravic druge posameznice in/ali organizacije. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od staršev, hčerinskih družb in/ali podružnic ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencodajalcev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka izmed teh fizičnih in pravnih oseb ima pravico uveljavljati in izvrševati te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

TRETJE STRANKE

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno s tistimi, ki jih lastniki in upravljavci ponujajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, tukaj izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za dostopnost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren za nobene pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na teh spletnih straneh ali virih ali za morebitno škodo in/ali izgubo, ki izhajata iz njih.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCU

Uporaba spletne strani, in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o obisku in/ali gradiv, ki ga pošljete preko spletne strani ali v povezavi z njo, je predmet naše Izjave o zasebnosti. Pridružujemo si pravico uporabiti vse informacije o vaši uporabi spletne strani ter vse druge osebne podatke, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše Izjave o zasebnosti. Za ogled naše Izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Katerikoli poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka programske opreme TheSoftware ali ne, da poškoduje, uniči, manipulira, vandalizira in/ali kako drugače poseže v delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, podjetje TheSoftware pa bo dosledno zasledovalo vse možne ukrepe proti vsakemu kršitelju posamezniku ali podjetju, v mejah, ki jih dopušča zakon in pravičnost.