Feltételek

MEGÁLLAPODÁS KITERJESZTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadod a Megállapodásban meghatározott feltételeket a weboldal használatával kapcsolatban. A Megállapodás kizárólagos megállapodást képez a Weboldal használatával kapcsolatban közted és a Szoftver között, és felülbírál minden korábbi vagy jelenlegi megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a weboldalhoz kapcsolódóan. A Megállapodást időnként magunk határozhatjuk meg a saját belátásunk szerint, külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás a weboldalon lesz közzétéve, és megelőzőleg meg kell tekintened a Megállapodást a weboldal használata előtt. A Weboldal és/vagy Szolgáltatásaink további felhasználásával kijelented, hogy betartod a Megállapodásban foglalt valamennyi feltételt és feltételhatást, amely abban az időben hatályban van. Ezért rendszeresen ellenőrizned kell ezt az oldalt frissítések és/vagy változások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A webhely és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződést köthetnek az érvényes jogszabályok alapján. A webhely és szolgáltatások nem szánták 18 év alatti személyek részére. Ha 18 év alatti vagy, nincs jogosultságod a webhely és/vagy szolgáltatások használatához és/vagy hozzáféréshez.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szállítói szolgáltatások

A megfelelő megrendelőnyomtatványok kitöltésével szerzeményeket és/vagy szolgáltatásokat kaphat vagy megpróbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen található termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik fél által gyártott vagy forgalmazott szállítók szolgáltatják. A szoftver nem képviseli vagy garantálja, hogy ezeknek a tételeknek a leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős az Ön képtelenségéért a webhelyről származó termékek és/vagy szolgáltatások megszerzésében, vagy bármilyen vita esetén a termék értékesítőjével, forgalmazójával és a végfelhasználó fogyasztókkal. Ön megérti és beleegyezik, hogy a szoftver nem felelős Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen követeléséért kapcsolatban a webhelyen kínált bármely termékkel és/vagy szolgáltatással.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós díjakat és más díjakat kínál Versenyek keretein belül. A vonatkozó Verseny regisztrációs űrlapban igaz és pontos információk megadásával, valamint az adott Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetősége nyílik a promóciós díjak megszerzésére. A Weboldalon szereplő Versenyekbe való belépéshez először teljes mértékben ki kell töltenie az adott belépési űrlapot. A Verseny Regisztrációs Adatokat igazaknak, pontosaknak, naprakészeknek és teljessének kell nyújtania. A TheSoftware jogosult visszautasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha kizárólagosan és egyedülállóan a TheSoftware mérlegelése szerint megállapítja, hogy: (i) megszegi az Szerződés bármely részét; vagy (ii) a megadott Verseny Regisztrációs Adat hiányos, hamis, duplikált vagy egyébként elfogadhatatlan. A TheSoftware bármikor módosíthatja a Regisztrációs Adatok kritériumait, kizárólagos mérlegelése szerint.

LICENC ADOMÁNYOZÁS

Mint a webhely felhasználója, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott licencet kap arra, hogy hozzáférjen és használja a webhelyet, a tartalmat és a kapcsolódó anyagokat a Megállapodás értelmében. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi céljaira. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások semmilyen formában nem sokszorosíthatók és nem vonhatók be semmilyen információ-visszakeresési rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus módon. Nem használhatja, másolhatja, leutánozhatja, klónozhatja, bérelheti, bérbeadhatja, eladhatja, módosíthatja, dekódolhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átruházhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy szolgáltatásokat vagy bármely részüket. A szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Megállapodásban kifejezetten nem ad át. Tilos bármilyen eszközt, szoftvert vagy rutint használni, amely zavarja, vagy megpróbálja megzavarni a webhely megfelelő működését. Nem hozhat olyan intézkedést, amely aránytalan vagy túlzott terhet ró a szoftver infrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások használati jogai nem átruházhatók.

SZERZŐI JOGOK

A Tartalom, szervezet, grafika, tervezet, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás, szoftver, szolgáltatások és a Webhely, Tartalom, Versenyek és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó más kérdések védettek a vonatkozó szerzői jogokkal, védjegyekkel és más tulajdonjogokkal (beleértve, de nem kizárólagosan, szellemi tulajdonjogokkal) kapcsolatban. A Webhely, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások bármely részének Ön általi másolása, újrafelhasználása, kiadása vagy értékesítése szigorúan tilos. A Webhelyről, a Tartalomból, a Versenyekből és/vagy a Szolgáltatásokból történő anyag rendszeres automatizált letöltése vagy bármely más formában való másolása vagy adatok kinyerése az TheSoftware írásbeli engedélye nélkül tilos, azért, hogy közvetve vagy közvetlenül gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre. Az Ön által a Webhely, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások megtekintésekor nem szerez tulajdonosi jogokat semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz. A TheSoftware által a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül nyilvánosságra hozott információk vagy anyagok közlése nem jelenti felhatalmazás hiányát az ilyen információkhoz és/vagy anyagokhoz való jogról. A TheSoftware név és logója, valamint minden kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatási név a TheSoftware védjegyei. A Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül megjelenő összes egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona. A védjegy bármilyen felhasználása az érintett tulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A webhelyre való hivatkozás, a közös márkanév, a „framing” és/vagy az oldalra való hivatkozás TILOS

Hacsak a TheSoftware előzetes, kifejezett engedélye nincs rá, senki sem helyezhet el hivatkozást a webhelyre, vagy annak részeire (ideértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkanévet vagy szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat) a saját webhelyén vagy online helyszínén semmilyen okból. Továbbá a webhelyre „framing” vagy a Uniform Resource Locator (URL) címének hivatkozása sem engedélyezett semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy együttműködj a webhellyel annak érdekében, hogy eltávolíts vagy megszüntess, amennyiben van ilyen tartalmad vagy tevékenységed. Kijelented, hogy vállalod minden ezzel kapcsolatos kárért való felelősséget.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint szerkesszünk és/töröljünk bármilyen dokumentumot, információt vagy más tartalmat a weboldalon megjelenők közül.

FIGYELMEZTETÉS A LETÖLTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT

A Látogatók a weboldalról történő letöltésekért saját felelősségükre tölthetnek le információkat. A Szoftver nem nyújt garanciát arra vonatkozóan, hogy ezek a letöltések mentesek a számítógépet károsítható, köztük vírusokat és férgeket tartalmazó kódoktól.

KÁRTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy kártalanítod és felmented TheSoftware-t, valamint minden szülővállalatot, leányvállalatot és testvérvállalatot, továbbá minden megfelelő tagját, tisztviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, ügynökét, közös márkázóit és/vagy más partnereit, mindenféle igénytől, költségtől (beleértve a méltányos ügyvédi díjat is), kártéritéstől, pertől, költségektől, követelésektől és/vagy ítéletektől, amit bármely harmadik fél bármely okból vagy feltételből fakadóan támaszt, beleértve: (a) a weboldal, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny használatát; (b) a szerződés megszegését; és/vagy (c) más személy és/vagy vállalat jogainak megsértését. Ezen bekezdés rendelkezései a TheSoftware, valamint minden szülővállalat és/vagy testvérvállalat és minden megfelelő tisztviselők, igazgatók, tagok, alkalmazottak, ügynökök, részvényesek, licenszlizensek, beszállítók és/vagy ügyvédek érdekében érvényesülnek. Ezek az egyének és vállalatok jogosultak az előírásokat a saját nevükben közvetlenül érvényesíteni és kikényszeríteni ön ellen.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A Webhely hivatkozásokat biztosíthat és/vagy más internetes webhelyekre vagy erőforrásokra hivatkozhat, ideértve, de nem kizárólag azokat, amelyeket harmadik fél szolgáltatók birtokolnak és üzemeltetnek. Mivel a TheSoftwarenek nincs ellenőrzése ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett, ezért itt közbenjárást elfogad és beleegyezik abba, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások rendelkezésre állásáért. Továbbá a TheSoftware nem támogatja és nem felelős semmilyen feltételért és feltételért, adatvédelmi irányelvért, tartalomért, hirdetésért, szolgáltatásért, termékért és/vagy más anyagokért, amelyek találhatók vagy elérhetők ezeken a harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon, vagy azzal kapcsolatos károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

A webhely használata, valamint minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amit a webhelyen keresztül vagy kapcsolatban azzal benyújtasz, az Adatvédelmi Nyilatkozatunk szerint érvényes. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön webhelyhasználatával és bármilyen egyéb azonosító adattal együtt szolgáltatott személyes adatokkal kapcsolatos információkat az Adatvédelmi Nyilatkozatunk feltételei szerint használjuk. Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármilyen egyén általi próbálkozás, függetlenül attól, hogy TheSoftware ügyfél-e vagy sem, a Webhely működésének károsítására, megsemmisítésére, manipulálására, megrongálására és/vagy bármilyen módon való beavatkozására, a büntetőjogi és polgári jog megsértésének számít, és a TheSoftware minden jogorvoslatot maximális erélyességgel megtesz ezzel kapcsolatban minden rosszindulatú személlyel vagy szervezettel szemben a törvény és az igazságosság által megengedett teljes mértékig.