Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınıza ilişkin Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınıza ilişkin olarak sizin ve Yazılımın tek ve tüm anlaşmasıdır ve Web sitesine ilişkin önceki veya çağdaş anlaşmalara, beyanlara, garantilere ve/veya anlayışlara yerini alır. Anlaşmayı tek taraflı olarak zaman zaman takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz ve bunu size özel bir bildirim yapmaksızın yapabiliriz. En son Anlaşma Web sitesine yüklenecek ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesi ve/veya Hizmetlerin devam eden kullanımıyla, o zaman geçerli olan tüm şartlar ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

ŞARTLAR

Web sitesi ve Hizmetler, ilgili yasalar altında yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilen bireyler tarafından yalnızca kullanılabilir. Web sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcının Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını tamamladığınızda, Website üzerinden belirli ürün ve/veya hizmetlere ulaşabilir veya ulaşmaya çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürün ve/veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Website üzerinden ürün ve/veya hizmet alamamanız veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle olan herhangi bir anlaşmazlık için TheSoftware’un hiçbir şekilde sorumlu veya tazminatlı olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un Website üzerinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan herhangi bir iddia için TheSoftware size veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Arada bir, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar.Yarışmalar aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı için ilgili Yarışma kayıt formuna doğru ve kesin bilgi sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek girme şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde sunulan Yarışmalara girmek için öncelikle ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir.Doğru, kesin, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verileri’nizi reddetme hakkına sahiptir, yalnızca ve münhasır TheSoftware takdirine bağlı olarak belirlendiği durumlarda: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemezdir. TheSoftware, tek taraflı takdirine bağlı olarak, Kayıt Verileri kriterlerini herhangi bir zamanda değiştirebilir.

LİSANS VERİMİ

Web Sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşmaya uygun olarak Web Sitesine, İçeriğe ve ilişkili malzemeye erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir zamanda sonlandırabilir. Web Sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web Sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı elektronik veya mekanik bir bilgi alım sisteminin herhangi bir şekilde yeniden üretilemez veya içine dahil edilemez. Web Sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, parçalayamaz, ters mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Web Sitesinin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Web Sitesi kullanma hakkınız, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler, devredilemez.

MÜLKİ HAKLAR

Website, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzenleme, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer meseleler ilgili uygulanabilir telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Website’nin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’un yazılı izni olmadan Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden malzeme otomatik araçlarla veya herhangi başka bir kazıma veya veri çıkarma şekliyle toplama, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak malzemenin sistemli alınması yasaktır. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen içerik, belge, yazılım, hizmetler veya diğer materyallerin herhangi birine mülkiyet hakkı kazanmazsınız. TheSoftware’un Website üzerinde bilgi veya materyal yayınlaması veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlaması, söz konusu bilgi ve/veya materyale ilişkin herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkilendirilen tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’un ticari markalarıdır. Website veya Hizmetler aracılığıyla görünen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSİTEYE HYPERLINK VERME, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA REFERANS VERME YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse herhangi bir sebep için, kısmen veya tamamen (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı materyalleri dahil olmak üzere) Website’ye veya web alanına bağlantı (hyperlink) kuramaz. Ayrıca, TheSoftware’in önceden yazılı izni olmadan Website’i “framing” yapmak ve/veya Website’nin Uniform Resource Locator (URL)’sını ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada referans vermek kesinlikle yasaktır. Belirtilen içerik veya faaliyeti kaldırmak veya durdurmak için Website ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Burbya, bu konuyla ilişkili tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tek yetkimizle düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler Website’den bilgi indirme işlemini kendi riskleriyle yaparlar. TheSoftware, bu tür indirme işlemlerinin virüsler ve solucanlar dahil olmak üzere bozuk bilgisayar kodlarından arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware, her bir ana şirketi, yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte, ayrıca üye, yönetici, direktör, çalışan, temsilci, iş birliği ortağı ve/veya diğer ortaklarından her biri tarafından, hiçbir ücret, masraf (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul avukat ücretleri), zarar, dava, maliyet, talep ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın bildirdiği ve/veya kaynaklandığı iddia edilen dava ve/veya hükümlerle ilgili olarak zararsız tutulacağınızı kabul edersiniz: (a) Web sitesini, Hizmetleri, İçeriği ve/veya herhangi bir Yarışmaya olan kullanımınız; (b) Sözleşme ihlaliniz; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz. Bu paragraftaki hükümler, TheSoftware, her bir ana şirketi, yan kuruluşları ve/veya bağlı kuruluşları ve her birinin ilgili yönetici, direktör, üye, çalışan, temsilci, hissedar, lisans sahipleri, tedarikçileri ve/veya avukatları tarafından yararına olup, bu bireylerin ve kurumların bu hükümleri sizinle doğrudan kendi adına ileri sürebilme ve uygulayabilme hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Web Sitesi, Üçüncü Şahıs Sağlayıcıları tarafından sahip olunan ve işletilen, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu sitelere/kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü parti web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığından, burada bu tür üçüncü parti web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliği hakkında bilgi ve kabul ettiğiniz üzere TheSoftware bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir. Dahası, TheSoftware, bu üçüncü parti web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya mevcut olan herhangi bir hüküm ve koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamamakta ve sorumlu veya zararlar ve/veya kayıplar konusunda sorumlu değildir.

GIZLILIK POLITIKASI/ZIYARETCI BILGILERI

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi ile ilişkili olarak veya üzerinden gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, gizlilik politikamızın hükümlerine tabidir. Web sitesini kullanımınıza ilişkin tüm bilgileri ve size tarafınızdan sağlanan diğer kişisel bilgileri, gizlilik politikamızın hükümleri doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik politikamızı görüntülemek için, buraya tıklayınız.

TheSoftware müşterisi olsun olmasın herhangi bir bireyin web sitesinin işleyişine zarar vermek, yok etmek, müdahale etmek, tahrip etmek ve/veya başka şekilde engel olmak gibi herhangi bir girişimi, suç ve medeni hukuk ihlalidir ve TheSoftware yasal ve adil bir şekilde yasalara izin verdiği ve ölçüde, bu tür bir girişimi yapan herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı tüm çözümleri titizlikle takip edecektir.